İşbu sözleşme, “www.sidestek.com” web sitesi üzerinden ziyaretçilerine/müşterilerine online olarak destek vermek üzere faydalanmak isteyen bireysel veya kurumsal çapta kullanıcı üyelerin yerine getirmesi gereken yükümlülükleri ve tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. sidestek.com’u kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde sidestek.com’u kullanmaktan vazgeçiniz.
Bu Sözleşme, Web sitesinin ve Hizmet dâhilindeki üyeliğinizin yasal kullanım koşullarını belirtmektedir ve sidestek.com tarafından önceden bildirimde bulunmaksızın üzerinde değişiklikler yapılabilir, bu tür değişiklikler www.sidestek.com tarafından Web sitesine konulduğu andan itibaren geçerli sayılacaktır. Bu Sözleşme, sidestek.com’un sitede yayınlanan içerik, sidestek.com’un Gizlilik Politikası ve Web sitesi ile ilgili her türlü duyurunun makul kullanım ilkelerini kapsar.
1.Tanımlar
Bu sözleşmede yer alan aşağıdaki tanımlamalar, ibareler ve kısaltmalar karşılarında gösterilen anlamları ifade edecektir.
sidestek.com: www.sidestek.com alan adı üzerinden yayın yapan web sitesini,
Website : www.sidestek.com ve bağlı sayfaları içeren web sitesini,
Üye: sidestek.com a üye olup, hizmeti kullanan kişileri,
Kontrol Paneli: https://panel.sidestek.com sayfası üzerinden üyelerin kullandıkları yönetim panelini
Ziyaretçi: Üyelerin websiteleri üzerinde sayfa izlenimi yapan ve sayfalarda gezinen kişileri,
Hizmet: sidestek.com sitesinin üyelere faydalanmaları üzere sunduğu ücretsiz ve ücretli hizmetler ve faydaların tümünü ifade etmektedir.

 1. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları
  a-) “Web site”ye “üye” olabilmek için sidestek.com tarafından işbu sözleşme çerçevesinde geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. sidestek.com tarafından işbu sözleşme uyarınca geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin web sitesi kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.
  b-) Websitesine üyelik, “üye” olmak isteyen ziyaretçi tarafından kimlik bilgilerin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, ve bilgilerin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin kaydedilmesi ve üyenin kullanmış olduğu e-posta adresinin doğrulunun teyidinin ardından tamamlanmış olur. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede yer alan “üye” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.
  c-) “Hizmet”lerden faydalanmak isteyen “Kullanıcı”lar üyelik sayfasındaki formu doldurmak ve göndermek ile “Web sitesi”ndeki hizmetlerden yararlanmak ve paylaşımda bulunma talebinde bulunmuş olurlar ve “Üye” olurlar. Gönderilen bu bilgilerin doğruluğundan “Üye” sorumludur. “sidestek.com” doğru olmayan ve/veya yanıltıcı bilgi içeren bilgileri uyarı olmaksızın “Web sitesi”nden den kaldırma veya hiç eklememe hakkına sahiptir.
  d-) Her bir “Üye” kullanacağı şifre ve kullanıcı adı ile sadece bir tek kişi veya kurum için işlem yapma hakkına sahiptir. Diğer kişi veya kurumların siteden yararlanması ayrıca kayıt işleminin yapılması ve başka bir kullanıcı adı ve şifrenin alınması ile gerçekleştirilir. Aynı üyelik ikinci bir kişi veya kurum tarafından kullanılamaz. “Üye” hesabının başka bir “üye” ya da “kullanıcı” tarafından kullanıldığının tespiti halinde, “sidestek.com”un diğer tüm hakları saklı kalmak kaydıyla, kayıtlı üyenin üyeliği askıya alınabilir veya durdurulabilir.
  e-) “Üye”lerin; “Websitesi” üzerindeki paylaştıkları, ekledikleri bilgilerinin; sahte, çalıntı olmaması, üçüncü bir tarafın hiçbir tescil hakkı, telif hakkı vb haklarının çiğnememesi ,yasalara aykırı olmaması (tüketiciyi koruma, haksız rekabet yasası, vb. tüm T.C. kanunları ve yönetmeliklerine) ,pornografi veya çıplaklık içermemesi ,hiçbir virüs veya herhangi bir programa zarar verecek bir programlama özelliği içermemesi ve site üyelerine istenmeyen (spam) mailler gönderme amacıyla kullanmama ilkelerini kabul etmiş sayılırlar.
  f-) “Üye”ler ekledikleri bilgilerin doğruluğundan sorumludur. “sidestek.com”, “Üye”lerin “Websitesi”ne eklediği bilgilerden sorumlu değildir. Kişilik haklarına saldırı, yanıltıcı bilgiler içeren bilgileri “sidestek.com” , “Website”de yayınlamama veya eklenmiş ise kaldırma hakkına sahiptir.
  g-) “Üye”ler; “sidestek.com”un yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.
  h-) “sidestek.com” iş bu sözleşmede tanımlı olan hizmetleri daha etkili sağlamak için “Hizmet”lerinde değişiklikler ve/veya yenilemeler yapabilir.
  3.”Websitesi”nin Kullanım Şartları
  a-) “sidestek.com,” “Üyeler” ve “Ziyaretçi”ler arasında iletişim kurulmasını sağlayan, bilgi ve belge aktarımının yapıldığı, üyeler tarafından ziyaretçilere destek verildiği sanal buluşma ortamıdır,”sidestek.com”un başka bir sıfatla sorumluluğu bulunmamaktadır. “sidestek.com” “Websitesi”nde; “Üyeler”e “Ziyaretçiler”i ile iletişim geçmeyi ve bilgi alışverişi ve iletişim bilgilerini paylaştıkları ortam sunmaktadır. “sidestek.com”un işlettiği “Websitesi” üzerinden yapılan işlemlerde taraf sıfatı bulunmadığından yapılan işlemlerden doğan hak ve yükümlülüklere ilişkin herhangi bir bağlılığı olmayacaktır.
  b-) “Üye”ler hizmet kullanım şartları ve “Web site”nin kullanım şartları içerisinde yer alan iş bu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, kurallara ve mevzuata uygun hareket edeceğini tüm şartları ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.
  c-) “Web sitesi”nde sunulan “Hizmet”ler, “Üye”ler tarafından yalnızca hukuka uygun amaçlar doğrultusunda site üzerinde kullanılabilir. “Üye”ler site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olduğunu kabul etmektedir.
  d-) “sidestek.com” ;”Üyeler” ve “Ziyaretçi”lerin, “Web site”sinde bulunan sohbet ortamından birbirlerine gönderdikleri mesajların içeriğinden sorumlu değildir. ve “Ziyaretçi”lrr ve “Üye”lerin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri site üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı “sidestek.com” doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
  e-) “Üye”lerin, “sidestek.com tarafından işletilen “Web sitesi”nde sunulan “Hizmetler”den yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişimi sağlayan verilerinin (kullanıcı ismi, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen “Üye”lerin sorumluluğundadır. “Üye”lerin, bu yöndeki eksik özen ve kusur neticesinde meydana gelmiş kendilerinin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan “sidestek.com”un doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.
  f-) “Üye”ler tarafından eklenen kişi bilgileri, firma bilgileri, fotoğraflarının ve bilgilerinin doğruluğu hukuka uygunluğu bilgileri ekleyen “Üye”lerin sorumluluğundadır. “sidestek.com” “Üye”lerin eklediği firma, hizmet resimlerinin ve bilgilerinin doğruluğunu hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.
  g-) “Üye”ler , “sidestek.com” tarafından işletilen “Web site” nin ve bu site üzerinden yapılan ticari işlemlerinin,”Hizmetler”in işleyişini herhangi bir yazılım, alet vb. yoluyla bozma girişiminde bulunmamakla; site üzerinde hiç bir bilgiyi robot, örümcek (spider)
  gibi otomatik veya manuel bir yöntemle kopyalayarak sistemi istismar etmemekle yükümlüdür.
  h-) “Üye”, yasaklı ürünlerden herhangi bir ürünü/malı/hizmeti ilan olarak arzedemeyeceği ve “Web site” aracılığı ile elde ettiği bilgileri kullanmak suretiyle herhangi bir kanuna, ahlaka ve/veya kamu düzenine aykırı amaçla tanıtım, postalama ve benzeri faaliyette de bulunamaz. Aynı şekilde gayrı ciddi, içinde hakaret, müstehcenlik öğeleri barındıran, toplumun ahlak anlayışına ters düşen mesajlar da gönderemez. Bu tür girişimler ve eylemler “sidestek.com” tarafından tespit olunduğu takdirde söz konusu işlemi durdurma hakkı ve üyelikten ihraç hakkı mevcuttur. Bu gibi durumlarda doğabilecek her türlü sorumluluk “Üye”ye aittir, herhangi bir sebeple “sidestek.com”un bu tür eylemler neticesinde uğrayabileceği her tür doğrudan ve/veya dolaylı, maddi ve/veya manevi zararın tazminini talep hakları saklıdır.
  ı-) Sözleşmeye aykırılık hallerinde “sidestek.com”un maddi-manevi zararının tazminini talep hakkı saklıdır. İşbu sözleşme “www.sidestek.com” web sitesinin herhangi bir sebeple yayınının durması/durdurulması halinde durma süresince askıda addolunur. Sözleşme, “Web sitesi”nde yapılan faaliyetin “sidestek.com” tarafından sona erdirilmesi halinde ise kendiliğinden sona erer. “sidestek.com” işini, ticari ortaklığını ve Sözleşme “www.sidestek.com” web sitesi alan adını da değiştirmeye, aynı faaliyeti başka bir alan adı üzerinden yürütmeye yetkili olup bu değişikliklerin işbu sözleşmeye herhangi bir etkisi olmayacaktır.
  i-) “Üye”; “sidestek.com”un,yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içersinde, resmi makamlarca usulü dairesinde “Üye”lerın bilgilerinin talep edilmesi halinde kullanıcılara ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun “sidestek.com”dan tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.
 2. sidestek.com un Hak ve Yükümlülükleri
  a-) “sidestek.com”,”Web site”de yayınlanan bilgileri kaldırma ve değiştirme hakkına her zaman sahiptir. Sitenin tasarımına, içeriğine “sidestek.com” karar verir. “Üye”lerin websitelerindeki bilgilerin doğruluğundan “sidestek.com” sorumlu değildir.
  b-) “sidestek.com”, işlettiği “Web sitesi” ile “Üye” ve “Üye”lerin websitelerindeki “Ziyaretçi” leri buluşturan bir sanal ortam sunmaktadır. “Üye kullanıcılar” arasında meydana gelecek anlaşmazlıklarda “sidestek.com” arabulucu olmaz ve sorumlu değildir.
  c-) “sidestek.com” Ücretsiz hizmetleri ücretli hale, ücretli hizmetleri de ücretsiz hale getirme , Hizmetlerin ve kapsamlarının bir kısmının veya tamamının geçici veya devamlı olarak kaldırılması hakkına sahiptir. “Üye” ler bu hakları kabul etmiş sayılırlar.
  d-) “sidestek.com”, dilediği zaman “Üye”lerin üyeliğini sebep göstermeksizin ve ihbarda bulunmaksızın geçiçi veya sürekli olarak yasaklayabilir, belirlenecek sair sınırlamalara tâbi tutabilir, işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.
  e-) “sidestek.com” ;”www.sidestek.com” web sitesinin yazılımının her türlü hatadan arınmış olduğunu ve sitede herhangi bir virüs yer alıp almadığı konusunda herhangi bir sorumluluk yüklenmemektedir. Eğer bu sitede yer alan bir herhangi yazılım sebebi ile kullanıcının yazılım ve donanım unsurlarına herhangi bir zarar gelirse “sidestek.com” bu konuda bir sorumluluk yüklenmez.
  f-) “sidestek.com”, “Web site”de yer alan “Üye”lerin bilgilerini veya üyeliğe ilişkin “Üye kullanıcı” bilgilerini, ” Üye kullanıcı ” güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistikî değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.
  g-) ” sidestek.com “, ” Web sitesi”nde sunulan “Hizmet”leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; ” Üye”lerın sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri ” Üye”ler da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. “sidestek.com “, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. “Üye”ler sistem dahilinde kayıtlı bilgilerinin değiştirilmesi veya düzeltilmesi gerekliliği hasıl olduğunda “sidestek.com” bu hususlarda bilgilendirirler. İlgili bilgilendirme ve bildirim üzerine “sidestek.com”sistem içinde gerekli değişiklikleri yapar. Üye’lerin vermiş olduğu bilgilerde meydana gelen değişiklikleri bildirmemesinden kaynaklanan her türlü zarardan dolayı sorumluluk ” Üye”ye ait olacaktır.”sidestek.com”un bu hususlarda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
  h-) ” Web site ” üzerinden, ” sidestek.com “un kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu linkler ” Üye” tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle “sidestek.com ” tarafından sağlanmış olabilir ve “Web site”sini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya “Web site” veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. ” Web site “si üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında ” sidestek.com “un herhangi bir sorumluluğu yoktur.
  5.Diğer Hükümler
  5.1 Fikri Mülkiyet Hakları
  a-) “Web sitesi”nde yer alan tasarımlar, metinler, görsel çalışmalar html kodları “sidestek.com”tarafından oluşturulmuştur. İzinsiz kullanılamaz. İzinsiz kullanıldığı tespit edildiği takdirde “sidestek.com” zararın karşılanması için hukuki yoldan girişimlerde bulunma hakkını kullanır.
  b-) “www.sidestek.com” (tasarım, metin, image, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (sidestek.com’un telif haklarına tabi çalışmalar) “sidestek.com”a ait ve/veya “sidestek.com” tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır.”Kullanıcılar”; “sidestek.com” hizmetlerini, “sidestek.com” bilgilerini ve “sidestek.com”un telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının “sidestek.com”un hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez, aksi takdirde lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı “sidestek.com”dan talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır.Kullanıcılar “sidestek.com” un telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.
  c-) “sidestek.com”un; ” sidestek.com hizmetleri, ” sidestek.com ” bilgileri, ” sidestek.com ” telif haklarına tabi çalışmaları, ” sidestek.com ” ticari markaları, ” sidestek.com ” ticari görünümü veya ” www.sidestek.com web sitesi” vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi, lisans ve know-how a yönelik tüm hakları saklıdır.
  5.2.Gizlilik Politikası
  “sidestek.com”, “Websitesi”nde ” Üye”ler ile ilgili bilgileri işbu sözleşmenin EK-1 bölümünde yer alan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. “sidestek.com” ” Kullanıcı”lara ait gizli bilgileri işbu sözleşmenin 3.i maddesinde belirtilen durumlar haricinde üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılmaz.
  5.3.Sözleşme Değişiklikleri
  “sidestek.com” tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda “Web site”de ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, “Üye”nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.
  5.4.Mücbir Sebepler
  Hukuken mücbir sebepler sayılan doğal afet, savaş, grev, internet altyapı arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahi bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve “sidestek.com”un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar ve buna benzer şartlarda “sidestek.com” tarafından yürütülen Ücretli ve ücretsiz “Web site” “Hizmetler”ini istediği düzeyde yapmasına engel olacak koşullarda “sidestek.com” “Hizmet”ini yerine getirememe ve/veya hizmetini eksik yerine getirme sebebiyle yükümlü değildir.
  5.5.Sözleşmenin Feshi
  İşbu sözleşme ” Üye”nin “Website”ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.” “Üye”lerin üyelik süresinin dolması geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona erer.
  “sidestek.com”, “Üye”lerin işbu sözleşme, ekleri, site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve “Hizmet”lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve “Üye”ler fesih sebebiyle “sidestek.com”un uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:
  a-) “Üye”lerin, herhangi bir yöntem kullanarak sitenin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması
  b-) “Üye”lerin kendisi için oluşturulmuş kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması
  c-) “Üye”lerin üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması
  d-) “Üye”lerın “Web site”ye virüs bulaştırmak suretiyle “Website”yi çalışmaz hale getirmeleri veya buna teşebbüs etmeleri.
  6.Kişisel Verilerin Korunması
  Müşteri (son kullanıcı), ödeme yöntemine, üyeliğine ve siparişine ilişkin bilgilerin, ödemenin gerçekleştirilebilmesi ve ödeme usulsüzlüklerinin önlenmesi, araştırılması ve tespit edilmesini temin amacıyla iyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.’ye aktarılmasına ve iyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. tarafından https://www.iyzico.com/gizlilik-politikasi adresindeki Gizlilik Politikası’nın en güncel halinde açıklandığı şekilde işlenmesine ve saklanmasına rıza göstermektedir.
  7.Uygulanacak Hukuk ve Yetki
  İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez (Anadolu) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.