E-fatura Sistemi

İnternet alanında, özellikle ihtiyaç sahipleri açısından en avantajlı taraf kesinlikle bol alternatifin olmasıdır. Önceden, sayılı firma veya kurumların sunduğu hizmet ve ürünler artık onlarca farklı firma ve yüzlerce farklı hizmet veren tarafından tüm kullanıcılara sunulabiliyor.

Bu nedenle, sunulan hizmet ve ürünlerde alternatif bolluğu, kullanıcıların seçimlerinde hem bireysel hem de kalite standartlarını ön plana çıkarıyor. Ön muhasebe programı ücreti gibi bir konuda, tıpkı tüm internet teknolojilerinde olduğu gibi yine bu öne çıkan standartlar belirleyici oluyor.

Peki, genel hatlarıyla ön muhasebe programı ücreti nasıl belirlenir?

Ön Muhasebe Programı Ücreti
Bir takım araştırmalar neticesinde, her işletme kendi bünyesinde muhasebe departmanının ihtiyacı olan programı satın alma gereksinimi duyar. Bu muhasebe programları, işletmenin tüm mali ve finansal hareketlerini hem kayıt altına alma, hem sorumlu olduğu resmi kurumlara ibraz edebilme, hem de işletme faaliyetlerini rapor ve istatistik ile somut biçimde gözler önüne serebilme gibi avantajlar sağlar. Genel hatlarıyla birçok muhasebe programı neredeyse aynı özelliklere sahiptir. Sadece, bu özellikleri kullanıcı açısından daha kolay ve anlaşılır kılacak bir yapı, ayrıca farklı servislerle uyum içerisinde çalışabilmesi son olarak maddi ve teknik anlamda işletmelerin ihtiyaçlarına yanıt verebilmesi seçimi konusunda etkilidir.

Birçok ön muhasebe programında, ücretlendirme; lisans ücretleri baz alınmakla beraber genel ödeme periyotları veya defalık kurulum sonrasında periyodik şekilde tahsil edilir.

– Teknik Özellikler

* Birden fazla kullanıcı tarafından, yetkilendirme ve sorumluluk çerçevesinde kullanılabilir olması.
* Veri girişinde bol alternatifli seçenekler sunması. ( Birim, tutar, cins vb. )
* Kolay ve anlaşılır menü / alt menü ve modül erişimine sahip olması.
* Tüm program içerisinde, entegre alanların tek çatıda barındırılmış olması.
* Veri güvenliğine sahip olması.
* Yedekleme ve tekrar veri yükleme fonksiyonlarına sahip olması.
* Kullanıcı hesabı değiştirme, silme ve yetkilerinin ayarlanabilir olması.
* Birimler arası kolay iş iletişimi ve iş paylaşımına olanak sunabilir olması.
* Tüm çevre birimi ( Yazıcı, barkod okuyucu, etiket basıcı vb. ) ile uyumlu olması.

Bu tip genel teknik özelliklere baktığımızda, aslında birçok benzer özellikte ön muhasebe programını piyasada var olduğunu görebilirsiniz. Zaten, muhasebe ve finans alanında sahip olması gereken tüm işlem kabiliyeti “ iş yeterliliği” kapsamında değerlendirilmelidir. Burada, standartlarınızı işletmenizin sorumlu birimi belirleyebilir.
Benzer nitelikler dışında, ön muhasebe programı ücreti konusunda asıl bize yardımcı olacak hususlar şu şekilde:

* Satış Sonrası Hizmet ve Destek:

Satın aldığınız ön muhasebe programı sonrasında, yazılım firması tarafından satışı sonrasında başta eğitim olmak üzere, kurulum ve tüm birimlerin programa entegrasyonu sağlanmalıdır.

* Veri Yedekleme

Ön muhasebe programları, hayati öneme sahip işletme bilgilerine sahiptir. Bu bilgilerin, günlük veya en kötü ihtimalle haftalık yedeklenebilir olması önemlidir. Hem işletmeniz bünyesinde, hem de yazılım firmasının kendi veri yedekleme birimlerince periyodik yedekleme vazgeçilmez bir husustur.

* Güncelleme ve Hata Ayıklama

Kurulumu sağlanan ön muhasebe programınızda, bazen resmi prosedürler gereği yeni kural ve tanımların güncellemeler ile sağlanması gerekebilir. Bu güncellemeler aynı zamanda, güvelik ve performans açısından da zaman içerisinde yazılım firması tarafından sağlanıyor.


* Canlı veya Uzaktan Destek

İşletmenizde, sorumlu birimin birden fazla çalışanı hatta birden fazla alt birimi olabilir. Bu nedenle, oluşabilecek kullanıcı bazlı hatalar veya program bug’larına ( kısır döngü hataları ) karşı, yazılım firması daima canlı destek, uzaktan bağlantı desteği veya müşteri hizmetleri desteği verebilir olmalı.

Bu tip nitelikleri de göz önüne aldığımızda, ön muhasebe programı ücreti için şu seçenekler karşımıza çıkar:

* Tek seferlik lisans ve kurulum ücreti ( Kullanıcı sayısı veya işletme boyutları önemlidir.)


* Anlaşmaya istinaden, genel hizmet kapsamı ile periyodik ödeme ( 6 ay veya 1 yıllık döngü ile)
* Anlaşmaya istinaden, ücretli ( yeniden kurulum, ekstra modül ve özel yazılım çözümleri vb. ) hizmetler dışında, ücretsiz hizmet kapsamı bedelleri ( Toplu olarak, yine 6 ay veya 1 yıl döngü ile )

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on reddit
Share on pinterest
Share on vk
Share on skype
Share on telegram
Share on email

Author

Murat Tan